Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha trao quà của ĐTC cho bệnh viện San Raffaele ở Madrid

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhên virus coronaNhân viên y tế chăm sóc bệnh nhên virus corona  (ANSA)

Nguồn: https://www.vaticannews.va