Khánh thành cơ sở tông đồ tại cộng đoàn Bảo Lộc

Vào sáng Chúa nhật ngày 16.01.2022, tại tu xá Bảo Lộc đã diễn ra nghi thức làm phép nguyện đường, nhà lưu trú bệnh nhân mới và mừng sự kiện tu xá được chính thức nâng lên Tu viện, theo văn thư CG136/2021 của Trụ sở Tổng quyền, đề ngày 20 tháng 7 năm 2021 vừa qua.

Đến tham dự sự kiện này, có sự hiện diện của tu huynh Giám tỉnh Giuse Vương Hoài Đức, quý thầy thuộc các cộng đoàn, quý tu sĩ, ân nhân, nhóm thiện nguyện thánh Gioan Thiên Chúa và bệnh nhân, quý khách. Đặc biệt, đến tham dự và chủ sự nghi thức làm phép nhà mới, có cha Giuse Giuse Phạm Văn Thống, người đã đóng góp rất nhiều trong quá trình hình thành và phát triển cộng đoàn nơi đây trong thời gian khởi sự.

Tu xá Bảo Lộc được thành lập ngày 24.9.2013 theo văn thư số 7/2013/GT dưới tước hiệu tước hiệu Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi. Sau  2 năm hiện diện, tu xá Bảo Lộc đã có những bước phát triển nhanh chóng và rõ nét về cả cơ sở vật chất và công cuộc tông đồ trợ thế. Dự án xây dựng nhà nội trú cho bệnh nhân, phòng nguyện, phòng khám, phòng châm cứu và khu vật lý trí liệu – phục hồi chức năng đã được hoàn thành vào ngày 01.11.2015, nhờ lòng quảng đại của các ân nhân xa gần cũng như sự cộng tác tích cực của giáo dân giáo xứ Đức Thanh.

Sau một thời gian hoạt động, nhu cầu bệnh nhân nội trú cũng tăng nhanh, vượt quá khả năng mà cơ sở có thể đáp ứng. Bên cạnh đó, các bệnh nhân cũng chưa có một nơi để cầu nguyện và tham dự thánh lễ phù hợp. Trước những nhu cầu khẩn thiết đó, Tỉnh dòng đã chấp thuận và hỗ trợ cộng đoàn tiếp tục xây dựng và mở rộng thêm cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phục vụ bệnh nhân.

Đến nay, cơ sở tông đồ Thiên An, thuộc cộng đoàn Bảo Lộc đã hoàn thành rất khang trang với đầy đủ Phòng khám, Phòng châm cứu, Bốc thuốc, khu Vật lý trị liệu, Vận động trị liệu, Nhà lưu trú bệnh nhân và Nhà nguyện riêng. Hiện tại, cộng đoàn có thể tiếp đón 50 bệnh nhân điều trị nội trú. Tất cả bệnh nhân đến chữa bệnh đều được miễn hoàn toàn phí khám bệnh, châm cứu và vật lý trị liệu cũng như chi phí ăn ở trong quá trình điều trị tại cơ sở tông đồ này.

Gần 9 năm hiện diện tại giáo phận Đà Lạt, cộng đoàn Bảo Lộc đã cho thấy những bước phát triển mới với nhiều dấu hiệu đáng mừng về thành quả của hạt giống Trợ thế đang sinh hoa trái.  Tạ ơn Chúa đã ban cho Tỉnh dòng Gioan Thiên Chúa Việt Nam có thêm một cộng đoàn mới, để từ đó làm phong phú, mở rộng sứ mạng đến những nơi đang cần đến sự hiện diện của các tu sĩ trợ thế.

Xin Chúa chúc lành cho các công cuộc tông đồ của cộng đoàn và Hội dòng, để hành động trợ thế là một minh chứng cho tình thương của Chúa vẫn đang trải rộng trong thế giới hôm nay, và cộng đoàn này luôn là một dấu chỉ của tình thương, sự hiệp nhất trong đức tin, tình huynh đệ và một tinh thần trợ thế vươn cao.

 [Hình ảnh]

 

                                         

                                                                                                                     

Tin bài: Công Nguyễn, OH