Huấn luyện cộng tác viên

Muốn sống thọ hãy để cơ thể tự chữa lành

Muốn sống thọ hãy để cơ thể tự chữa lành

Muốn sống thọ, muốn sống không bệnh phải làm gì? Phải phòng bệnh. Nếu mắc bệnh tạm thời, cần trị liệu toàn diện dứt điểm, không thì phải uống thuốc suốt đời. Muốn thế cần biết rõ nguyên nhân gây bệnh và nhất là khả năng tự chữa lành của cơ thể.