Thông tin Giáo Hội

Thống kê Giáo Hội Công Giáo - Năm 2020

Thống kê Giáo Hội Công Giáo - Năm 2020

Ngày 31/5/2020, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 lần thứ 94 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 18/10 với Chủ đề “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8).