Thông tin Giáo Hội

Đức Tổng giám mục Schick: Covid-19 gia tăng nạn đói

Đức Tổng giám mục Schick: Covid-19 gia tăng nạn đói

Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội hoàn vũ báo động rằng coronavirus gia tăng rất nhiều số người đói trên thế giới, nhất là tại các nước nghèo.