Thông tin Hội Dòng

Khóa tập huấn kỹ năng MVCS bệnh nhân tại các Giáo Phận

Khóa tập huấn kỹ năng MVCS bệnh nhân tại các Giáo Phận

Vào dịp hè hằng năm, Dòng thánh Gioan Thiên Chúa lại tiếp tục với những khóa tập huấn cho các Hội Viên Gia Đình Chăm Sóc Bệnh Nhân thuộc các Giáo xứ trong và ngoài Giáo phận, với mục đích chia sẻ tinh thần cũng như chuyên môn trong sứ mạng phục vụ bệnh nhân và tham dự vào sứ mạng rao truyền tình yêu thương xót của Chúa qua việc phục vụ người bệnh tật và đau khổ. Trong thời gian qua, Dòng Gioan Thiên Chúa đã cùng với Ban Đặc trách Caritas giáo phận tổ chức các khóa huấn luyện ...